Desenvolupament organitzacional

Som experts en el desenvolupament de les organitzacions a través de les persones, procurant la integració dels factors socials i ambientals en les seves estratègies i actuacions.

Desenvolupament organitzacional


  • Disseny i acompanyament en la definició de plans estratègics
  • Programes de desenvolupament del talent
  • Programes de gestió del canvi
Algunos proyectos relacionados en esta ámbito
  • Suport a planificacions estratègiques a empreses, institucions públiques, institucions religioses i universitats
  • Pla de formació en desenvolupament i gestió del canvi en entitat bancària
  • Procés de gestió de canvi a Universitats
  • Procés de gestió de canvi a departament de compres
  • Programa d’identificació de talent directiu i promoció de pre-directius

Comments are closed