Valors

A SingularNet som fidels als nostres principis i valors, tant en la gestió de la nostra empresa com en l’execució dels projectes amb els nostres clients.

Els nostres valors


  • Amb i per les persones
    • El desenvolupament de les organitzacions sempre és a través de les persones que les integren.
  • Ètica i sostenibilitat
    • Els professionals de SingularNet compartim i impulsem els principals valors vinculats a la sostenibilitat, l’ètica i les relacions basades en la confiança. L’ètica i valors en la presa de decisions en la gestió empresarial té conseqüències que afecten al futur social i econòmic més immediat. Els projectes de SingularNet procuren l’equilibri entre el creixement econòmic, la cura del medi ambient i el benestar social.
  • Responsabilitat i compromís
    • SingularNet destina anualment el 3% de la xifra de vendes neta a finançar l’execució de projectes de consultoria solidària per a entitats del tercer sector o determinats tipus d’empreses que estiguin en dificultats en els àmbits socials, culturals o mediambientals.

Comments are closed