Publicacions corporatives. Una eina imprescindible.

Qualsevol organització, al marge de la seva mida i sector d’activitat ha de comunicar qui és, com és, què fa i cap a on va i ho ha de fer amb els propis clients, però també a tots els públics, grups d’interès i seguidors amb els que estigui en contacte. Ja sigui en forma de newsletter, circular, blog o revista, les publicacions corporatives són imprescindibles per la creació d’una imatge corporativa

Moltes vegades els nostres clients ens pregunten, ens cal una publicació corporativa? Cal escriure cada setmana o és millor fer-ho cada mes per no cansar?

De fet, la imatge corporativa és el resultat d’una política integrada i d’una gestió eficaç dels procediments, mitjans i oportunitats de comunicació de l’organització: comuniquen  les persones que hi treballen, els productes o serveis que ofereixen, la marca, el logotip, els colors, l’edifici, la ubicació…tot comunica i conforma una  imatge, una percepció en els públics.

Des de SingularNet Consulting, col·laborem amb la revista Telecomunicaciones de Feceminte, Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions, i formem part de la direcció editorial i com articulistes.   En el cas de les revistes i, en concret la de Feceminte, que és anual, en paper i digital, l’esforç que suposa trobar l’eix conductor,  triar dels temes que contempla, el seguiment d’autors, i per no parlar de la publicitat i el disseny, tenen algun retorn? La rendibilitat en comunicació cal mesurar-la en la capacitat d’aconseguir visibilitat, notorietat i posicionament; generar relacions a llarg termini, fidelitzar i elevar la reputació de la marca.

En una revista corporativa el contingut, el to, la qualitat dels textos, el format i la qualitat del disseny i la maquetació,  són instruments a través dels quals l’empresa, l’organització o la federació, en aquest cas, comunica la seva personalitat.  Els continguts es distribueixen en seccions homogènies per ajudar al lector i segmentar els temes. La revista, en el cas concret de Feceminte, posa de manifest el coneixement de les empreses i col·laboradors que en formen part, amb articles que marquen estratègies de futur. És com una targeta de presentació i aporta  valor afegit a la tasca de la Federació, amb la publicació també d’articles transversals relacionats amb la gestió d’empresa.

En aquest cas, a revista representa el reflex del seu posicionament, de la imatge del sector i de les tendències de futur, com també ho són el web, els blogs, articles en revistes, la participació en congressos o la participació en xarxes socials, com Linkedin, Twitter o Instagram.

Comments are closed