Imprescindible per als directius 2020

SingularNet, en col·laboració amb la Fundació Universitària del Bages i la Unió Consorci Formació ha creat el model Management Colors®, una eina de suport a l’anàlisi i la reflexió de l’acció directiva. Des de la seva presentació, durant el primer trimestre de 2018, hem pogut promoure i compartir reflexions, amb…

LA NECESSÀRIA AMPLITUD DE MIRES

Es diu d’un dels més celebres pensadors del segle passat, Bertrand Rusell, que quan desprès dels desastres de les dues guerres mundials del segle XX – la química i la atòmica –, se li preguntava en mig d’aquell marasme de pessimisme, quina seria l’arma determinant de la malauradament previsible IIIª…

Desendeudando y liderando

Parece que fue ayer cuando los tipos de interés de pólizas de crédito y otros tipos de préstamos para empresas se movían entre el 8 y el 12%. Llegó la crisis, y las medidas monetarias generalizadas para devolver la confianza a consumidores y empresas situaron los tipos de interés en…