LA NECESSÀRIA AMPLITUD DE MIRES

Es diu d’un dels més celebres pensadors del segle passat, Bertrand Rusell, que quan desprès dels desastres de les dues guerres mundials del segle XX – la química i la atòmica –, se li preguntava en mig d’aquell marasme de pessimisme, quina seria l’arma determinant de la malauradament previsible IIIª…

Desendeudando y liderando

Parece que fue ayer cuando los tipos de interés de pólizas de crédito y otros tipos de préstamos para empresas se movían entre el 8 y el 12%. Llegó la crisis, y las medidas monetarias generalizadas para devolver la confianza a consumidores y empresas situaron los tipos de interés en…

CLAUS DEL FUTUR DE LA CONSULTORIA I LA FORMACIÓ

La permanent aparició de les crisis i canvis empresarials, es una realitat, sempre diferent i peculiar, i que cada vegada més, assumeix com característiques molt rellevants i interrelacionades, la complexitat i la rapidesa dels canvis de tot tipus (interns i del entorn). Enfront d’aquesta realitat, la necessitat d’obtenir avantatges amb…