El lideratge a la setmana del clima

Som a la setmana del clima amb la celebració d’una sèrie d’actes en el marc de les Nacions Unides i que tindran com a escenari la ciutat de Nova York. Actes que tindran rèpliques de tota mena en milers de ciutats de tot el món. Certament, l’emergència climàtica és un…

El nou lideratge per a una Empresa 3.0

En anteriors articles destacàvem la rellevància que les empreses, com a actors econòmics destacats, assumeixin la seva responsabilitat social i mediambiental com eix central de la seva estratègia i de la seva activitat, portant aquests elements al centre del seu model de negoci i prioritzant, tant des dels productes i…

La Empresa 3.0 o empresa de base ética.

Nuestras sociedades deben proveerse de sistemas que velen por el bienestar de la mayoría y por formas equilibradas de luchar contra niveles de desigualdad elevados y contra el deterioro del planeta. Sin embargo, es una constante que miremos a las administraciones públicas cada vez que pensemos en esos retos, como…

EQUIPOS VIRTUALES

La irrupción de la tecnología es imparable. Afecta a todos los ámbitos de la vida y de las relaciones humanas. También en las organizaciones está provocando la tecnología cambios radicales. No me voy a dedicar aquí a glosar a qué tipo de cambios me refiero. Son muchos y variados: algunos…