Quàntica, persones i organitzacions

La mecànica quàntica seguirà instal·lant-se a les nostres vides sense pausa. La mecànica quàntica es basa en axiomes, que són veritats indemostrables. Un axioma o postulat és l’oposat a un prejudici, pel que està subjecte a crítica, a error, a refinament, a substitució. José Ignacio Latorre   Després de la…

Ethos

Ethos significava, inicialment, “lloc on habiten les persones i els animals”, posteriorment, Aristòtil s’encarregà d’atorgar-li un segon sentit entenent-lo com a l’hàbit, caràcter o manera de ser’. De la mateixa arrel grega, és la paraula Ethik, que significa ‘teoria de la vida’, i de la qual va derivar la paraula ètica. L’ètica,…

I, malgrat tot, el futur serà dels homes

Hi ha nombrosos estudis que ens alerten que l’escletxa de gènere en el món del treball està encara molt lluny d’eliminar-se[1], però molt més enllà dels esforços en els àmbits polític, empresarial i personal algunes dades ens mostren que hi ha línies d’actuació que no estan sobre la taula i…