Les 10 habilitats directives clau per al 2025

A la nova edició (octubre 2020) de l’estudi El treball del futur que publica periòdicament el World Economic Forum (WEF) i en el que identifica les habilitats directives clau pel futur més pròxim, els dos llocs més ben classificats han estat habilitats que no apareixien en absolut als informes anteriors :  1) pensament analític i innovació, i 2) estratègies actives d’aprenentatge i aprenentatge. Un altre clúster d’habilitats que no sortia la llista anterior ha debutat en el número 5  la resiliència, la tolerància a l’estrès i la flexibilitat.

No és difícil identificar la necessitat de ser innovador, aprendre ràpid i tolerar l’estrès en el marc de global determinat per la COVID-19. Els bloqueigs relacionats amb la pandèmia i les pèrdues econòmiques que l’han acompanyat es combinen amb la tendència global cap a l’automatització i crea una doble pertorbació, segons l’informe del WEF. En concret en un dels seus punt escriuen:

“S’espera que el ritme d’adopció de la tecnologia es mantingui intacte i pugui accelerar-se en algunes àrees, incloent l’ús de robots i intel·ligència artificial (…). La majoria de les empreses —el 84 per cent— planegen accelerar la digitalització dels processos de treball i l’ús d’eines digitals, com la videoconferència, en resposta al COVID-19. La meitat de les empreses enquestades planegen accelerar l’automatització de les tasques.

Per al 2025, l’informe preveu que, “el temps dedicat a les tasques actuals en el treball dels éssers humans i les màquines serà igual”.

Malgrat aquests reptes, el mateix informe aporta una nota d’optimisme sobre el futur del treball quan apunta que la mateixa disrupció tecnològica que està transformant llocs de treball també pot proporcionar la clau per crear-los i ajudar-nos a aprendre noves habilitats. “Tenim les eines a la nostra disposició. La recompensa de la innovació tecnològica que defineix el nostre temps es pot aprofitar per desencadenar el potencial humà”.

Segons l’informe, les principals competències i habilitats que els directius consideren més útils per exercir el  lideratge fins al 2025 són:

  1. Pensament analític i innovació
  2. Estratègies d’aprenentatge i aprenentatge actiu
  3. Resolució de problemes complexos
  4. Pensament i anàlisi crítica
  5. Resiliència, tolerància a l’estrès i flexibilitat
  6. Creativitat, originalitat i iniciativa
  7. Lideratge i influència social
  8. Raonament, resolució de problemes i ideació
  9. Intel·ligència emocional
  10. Disseny i programació tecnològica

Comments are closed