COM ANEM VIVINT EL CANVI?

Tradicionalment, el jo personal, s’ha anat desenvolupant en un conjunt de medis, que s’han interconnectat, i que podríem agrupar simplificadament en els següents àmbits: família, amics i vida social, ocupació i entorn. Tots ells han jugat i juguen el seu paper per tots i cadascun de nosaltres des de sempre.

Però darrerament ens trobem que en la nostra societat actual, tenim que tot plegat s’ha reduït en molts casos al jo personal, més els amics (o pot ser sols companys), i la tecnologia.

Realment, les Festes de Nadal, l’Any Nou, i l’inici d’una nova dècada, són una oportunitat per reflexionar sobre on som, cap on anem, i que volem ser en el que de nosaltres depengui. I llavors ve l’afegit i la pregunta, sobre si el que de nosaltres depèn, va a més o a menys.

Tantes coses bones que ens ha portat, porta i pot seguir aportant la tecnologia, però no van acompanyades del progrés social, i això comporta un creixent mal humor, ressentiment i còlera, que condueixen a derives com a mínim poc democràtiques i solidàries.

La tecnologia, i específicament tota la revolució digital, ens ofereixen molts més medis, però amb menys capacitat de decisió, i també una menor creativitat operativa.  I què fem per no veure’ns arrossegats per aquest corrent?

Estem davant d’una oportunitat històrica, que ens ha de permetre ser millors i més solidaris, però ens cal pensar amb esquemes d’una nova era, no del passat, ni que sigui el més recent.

A tall d’exemple, tot el que envolta la problemàtica del canvi climàtic, que tant s’està airejant actualment, no deixa de ser una invitació inexcusable, a què hem de viure, i enfocar la vida d’una altra manera. Ser sostenibles, obliga al jo, a pensar en i amb els altres, no sols per ètica, sinó per sobreviure.

Pot ser que el nostre món, malgrat les seves moltes imperfeccions, pot presumir de ser alhora demòcrata, i que vetlla pel creixement i el sentit social, però en qualsevol cas ens toca ser més generosos i receptius, del que ho hem anat essent.

De moment, el que ja hem d’universalitzar, són els coneixements bàsics i la divulgació del potencial de la tecnologia; que no hi hagi “analfabets tecnològics”, ni discriminacions més grans. Feliç 2020 (i següents).

Comments are closed