FER PER MI, PENSAR EN GLOBAL

Tal com hem anat assenyalant, i se’ns ve repetint des de molts fronts ja fa temps, la Vulnerabilitat, la Complexitat i la Interdependència, són realitats que ens toca assumir i amb les que ens cal conviure, i en el context del CoVid-19, encara més.

A tots se’ns jutja per Resultats, i no negarem que cal fer-ho, però no només per uns nombres concrets, sinó que també i sobretot, ens cal contemplar les Persones, tant les properes, com també les de l’entorn (per descomptat el proper, però també moltes altres més llunyanes que ens incideixen). I no oblidem el Planeta que també no pot seguir suportant, al que l’estem obligant des de fa ja massa temps.

Potser és fàcil d’estar convençuts d’aquestes premisses, i més en el temps que corren, però no podem sostraure’ns  d’unes reflexions derivades de la situació econòmica actual, i de la nostra corresponsabilitat derivada, en qüestions ben properes:

  • Tema dels ERTO: Tots estarem convençuts de la seva idoneïtat, però també som coneixedors que sumant racionalitat i sentit comú amb ètica, estarem d’acord amb el seu ús, i no amb conductes abusives i impactes de picaresques.
  • Tema ATUR: la situació és dramàtica i creixent, però qui ho pugui perquè no pensa en obrir nous fronts d’activitat, o senzillament dedicar-se també a altres tasques i millorar la qualitat de vida? Un mateix i el país ho agrairà, l’objectiu bàsic no és minimitzar empleats.
  • Tema ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES: més enllà dels deures i responsabilitats de funcionaris i polítics, en el compliment de les seves tasques, hem de ser proactius, i sense deixar de denunciar i reclamar el que calgui, també cal actuar facilitant les coses.

O aixequem i facilitem les coses entre tots, o se’ns farà molt difícil suportar els impactes negatius derivats bàsicament de la pobresa, dèficit públic i atur. Afegim-hi al que hem també esmentat, que no ens quedem sols amb les deficiències del que han de fer els altres, sinó també en el que hi podem fer tots i cadascun de nosaltres.

Comments are closed