EN QUÈ ENS CAL SER BONS INVERSORS?

Un dels fets més negatius amb el que estem convivint de forma creixent, és la mentida i la seva derivada les “fake news”.

En un món i un planeta cada cop amb més elements inviables i insuportables i amb un llistat creixent de mancances i greus problemes que tots coneixem, tenim un entorn incert, complex i interdependent, que fa que tot sovint no sapiguem on estem ni cap on anem o ens cal anar, i a més en un clima de desconfiança.

Però encara menys ho sabrem si l’ús de la mentida i el desconsiderar i despistar als altres, ho considerem com a correcte i usual. Gairebé és més tingut en compte com una habilitat, que com un demèrit.

Per altra banda, pot ser no fa gaire que considerant-nos com a centre del món, ens trobàvem en una situació força còmoda, vivíem en un statu-quo que ja ens anava més o menys bé. Per tant, la desitjada temptació d’alguns de retornar al passat, al ritme existent de canvis i avenços, és irreal i irrepetible, ja no és factible.

No estem doncs en situació de fer plantejaments ni limitatius ni selectius (sense considerar els problemes i les interrelacions existents). I per tant ens correspon saber on puc i dec arribar / incidir, amb corresponsabilitat.

Tampoc estem en condicions de dilapidar medis ni esforços, i això es resumeix en incidir en el que tinc a l’abast, i no generar confusions i enganys, sinó ser far, llum i considerar les realitats a les quals cal i puc incidir, i per on cal invertir.

En els horitzons que tots i cadascú de nosaltres té, com persona individual, família, professió – treball, amistats, ens socials en què s’està present i amb els que cal col·laborar, ens cal invertir-hi per el nostre propi bé i necessitat, i també dels que ens envolten.

La inversió, però, no esdevé sols un tema economicista, quan ens hi referim, no estem parlant sols de diners, sinó d’aportacions de temps de dedicació positius, de coneixements aplicats, de facilitar les coses, …. En resum, invertir en tot el factible pel nostre futur.

La velocitat dels esdeveniments i canvis, no ens autoritza sols a renunciar, sinó que ens convida a adaptar i modelar. Ens toca, un esforç d’implicació per entrar en la nova era, i avançar en el variable context en què de forma continuada ens anem trobant.

Tots i cadascú tindrem diferents potencialitats i nivells de responsabilitat, però tots estem obligats a invertir en tot el que sigui d’utilitat, i a no mentir per evitar el malbaratament de recursos, i avançar en la millora imprescindible de tot el que ens envolta.

Font: https://pixabay.com/es/photos/falso-noticias-2355686/

Comments are closed