Digitalització vs Persones i Organitzacions

Crec que en els temps en els que vivim, hi ha una premissa que tots subscriurem, i es que les noves tecnologies en general, i la digitalització en particular, estan tenint una incidència que va molt més enllà de la vessant tècnica, que te una rellevant repercussió en la gestió de Persones i Equips, i que emmarca un entorn que incideix substancialment en la cultura i els referents a contemplar.

Davant d’aquesta realitat, ens cal constatar, conviure i prendre les decisions adients en l’àmbit de gestió dels Recursos Humans, tenint presents com a mínim, els següents punts:

Manca de certs experts, tant ara com en la perspectiva d’inserir especialistes, amb la visió i dimensió del global

Tenir, mantenir i assolir talent, tant des de una perspectiva general, com en el que es o pot ser específic  de la pròpia Organització
Permanent identificació de les competències i habilitats necessàries: què es sap fer, què s’és capaç d’arribar a fer , què es precís aconseguir fer.
Conviure amb Organitzacions més des-jerarquitzades, des-localitzades, flexibles i en previsió de cicles curts
Inclusió d’equips multidisciplinaris, tot destapant el talent de les Persones, dels Equips, i també en el possible dels “stakeholders” (en especial clients i consumidors)
En convivència amb tot això, cal fer un replantejament sobre el que hem vingut considerant com referents clau o trets bàsics de tot Pla de Empresa, i que ens cal re-formular dins d’aquest nou context:

  • Reflexió
  • Anticipació
  • Dimensió Integral
  • Visió a mig termini (superant el curt terminisme)
  • Priorització
  • Coherència
  • Ètica i RSC

Però a més a més, ens cal incorporar, i ponderar noves qüestions com les referides a:

  • Aprenentatge
  • Talent i Innovació (propi i d’altres susceptible d’assumir)
  • Disrupció i nous Riscos

En resum, la tasca de tenir i gestionar un Equip humà idoni, resulta més cabdal que mai, i això, tot i que s’insisteix que cada cop anem més a un conglomerat d’autònoms, paral·lelament  som més dependents de tot el que hem anat esmentant (des de les més grans empreses fins a les més micro).

I la complexitat derivada, fa necessari per tots el comptar amb l’accés a serveis experts de tecnologia, persones ? equips, i visió del tot empresarial (sigui quina sigui la seva envergadura).

Comments are closed