CLAUS DEL FUTUR DE LA CONSULTORIA I LA FORMACIÓ

La permanent aparició de les crisis i canvis empresarials, es una realitat, sempre diferent i peculiar, i que cada vegada més, assumeix com característiques molt rellevants i interrelacionades, la complexitat i la rapidesa dels canvis de tot tipus (interns i del entorn).

Enfront d’aquesta realitat, la necessitat d’obtenir avantatges amb base a dificultats a superar i la actualització de tot dins la pròpia Organització, per assentar les bases del seu futur i garantir la seva viabilitat es fonamental. I això comporta que no n’hi ha prou amb bons especialistes, cal inexcusablement una visió integral i integradora.

Ens val el paral·lelisme amb la realitat medica-personal; ens poden caldre tractaments resolutius de malalties-problemes, però també vitamines, reconstituents i tractaments preventius. I això en l’àmbit de les Empreses i Organitzacions, vol dir Pla de Empresa i Reconducció, i, Formació i Capacitació permanent, per esdevenir competitius i diferents.

I això no sols per grans Empreses i Entitats, també pel món de  les PIMES i micro Entitats, que també precisen del suport extern de Consultors i Formadors, que en un marc de col·laboració i confiança, cobreixin el necessari en el que amb els propis medis i capacitats no s’hi arriba.

Tota Empresa / Entitat, està immersa en dues realitats, que es sumen i han de compatibilitzar-se, definir i complir la pròpia missió i visió, i ser prou rendible en el present i proper futur. I això en el context esmentat de canvis bruscos i galopants per un costat, i la creixent rellevància de tot el vinculat a la Ètica i la Responsabilitat Social per un altre.

Com fàcilment es pot deduir del que resumidament exposem, els canvis del pròxim futur, ho son tant per les Empreses i Entitats, com pels Consultors – Formadors, i també pel nivell de relació i confiança precisos entre ambdós.

Existeix ja en tota Organització, una necessitat permanent de consolidar pràctiques i habilitats bàsiques i diferencials, i també de impulsar pràctiques i habilitats experimentals i incipients.

A tall de resum, sense prioritzar assenyalem alguns dels reptes determinants a considerar:

  • Dissenyar i materialitzar la permanent Reconducció
  • Garantir la Rendibilitat a futur (no sols econòmica)
  • Aprofitar el potencial del Recurs Humà, i optimitzar la seva organització
  • Impulsar i renovar la projecció al Client (tant extern com intern)
  • Fomentar la disponibilitat activa de tots els implicats i susceptibles de ser-ho
  • Afavorir la generació dels cada cop més importants i creixents intangibles
  • Incidir en la millora de la capacitació i aprofitament del talent (propi i vinculat)
  • Invertir en el precís en els Projectes de futur
  • Millorar la Formació i Relació, tant per consolidar, com per impulsar
  • …….

Es doncs fàcil endevinar, que els reptes son creixents, però alhora atractius i engrescadors. Ens cal ser-ne partícips actius, per aconseguir-ne el millor per tots.

Comments are closed