1 a edició del Postgrau en Habilitats Directives de l’ Institut de Formació Continua IL3 / Universitat de Barcelona

Institut de Formació Continua IL3 de la Universitat de Barcelona posa en marxa el Postgrau en Habilitats Directives (PHD) sota la direcció acadèmica de Carles Mendieta, soci de Singular Net Consulting. El programa d’una durada de 150 hores, s’impartirà entre els mesos de març i juliol de 2019.

L’objectiu principal del PHD és enfortir les competències professionals que potencien l’acció directiva. S’adreça a professionals en actiu amb un mínim de 3 anys d’experiència laboral i que assumeixin, o hagin d’assumir en un futur pròxim, funcions directives o de comandament a qualsevol tipus d’organització.

Font: Rawpixel by unsplash

 

El postgrau s’estructura en tres blocs:

a) Rol directiu

Liderar una organització implica, essencialment, ser capaç de construir un projecte directiu que entusiasmi i definir una idea sobre la qual construir tot el significat de l’esforç de l’organització. Aquest projecte directiu s’ha de poder desenvolupar de forma integrada a tota l’organització i ha de contemplar les variables que la societat és capaç de reconèixer i valorar a les organitzacions de referència.

b) Habilitats relacionals

Un dels elements clau que distingeix la funció directiva d’altres funcions a l’organització és la responsabilitat de dirigir equips de treball.

La direcció d’equips de treball no s’aconsegueix només pel domini de certes tècniques sinó que parteix del coneixement profund de les bases de les relacions interpersonals en el treball i exigeix, al directiu, un grau de maduresa que li permeti acceptar i potenciar les característiques diferencials de les persones que estan en el seu equip a partir de la concreció del propi projecte directiu.

c) Tècniques per al lideratge

En aquest bloc s’aborden les competències tècniques personals necessàries per a poder completar les habilitats d’anàlisi i relacionals que s’aplicaran en qualsevol situació de direcció.

El programa s’orienta a l’acció, per la qual cosa es poden aplicar de forma immediata els seus continguts. Compta amb un equip docent format íntegrament per directius i consultors en desenvolupament directiu reconeguts.

Més informació a

https://www.il3.ub.edu/ca/postgrau/postgrau-habilitats-directives.html

 

Comments are closed