Ús o abús del Power Point?

Ahir, sense anar més lluny, en una sessió de treball, una directiva em mostrava la presentació que havia preparat per a una reunió que tenia aquesta setmana.

Un Power Point, amb un fons de color daurat, amb els logos de l’empresa incrustats amb el jpg com si fos una etiqueta, una tipografia en blanc, que amb el fons daurat era il·legible, amb taules d’Excel utilitzades com a imatge, que també  feia la impressió d’adhesiu; tot plegat donava una imatge pobre de l’empresa i poc fiable. I no ho era.

Per això, vull compartir en aquest espai 7 pautes a tenir en compte a l’hora de fer una presentació en Power Point:

1.- Regla 10/20/30.

Proposada per Guy Kawasaki diu que una presentació en PowerPoint no ha de tenir més de 10 diapositives, durar més de 20 minuts i no tenir cap text amb menys de 30 punts de grandària.

2.- Si vols fer una bona presentació professional no se t’acudeixi utilitzar les plantilles per defecte.

Opta per un disseny senzill o prepara la teva pròpia plantilla amb els colors i els estils que millor s’adaptin al tema que tractaràs o a la imatge corporativa de l’empresa o producte.

3.- No llegiràs la presentació.

El Power Point ha de servir de guió, no d’anotacions a llegir davant qui t’escolta. El públic s’avorrirà i la teva credibilitat serà mínima. Només en comptades ocasions, per exemple, un discurs, està permès llegir-lo, però intentant que es noti el menys possible i coordinant molt bé el volum, el to i ritme de lectura.

4.- La gamma cromàtica.

No per posar més colors aconseguiràs un disseny més atractiu. Val més que utilitzis una paleta de 2-3 colors diferents com a màxim relacionats amb la teva empresa, producte o servei.

5.-No abusis de la negreta.

L’excés de textos en negreta provoca que el públic se centri més en el que hi ha en la diapositiva que en el que estàs explicant, la qual cosa farà que et deixi d’escoltar per a llegir el que es projecta a la pantalla.

6.-Utilitza les tipografies de forma prudent

Deixa de costat fonts com la Comic Sans si no vols que la teva audiència surti espaordida de la sala. Treu-li el màxim profit a les tipografies que utilitzis, juga amb les formes i la disposició de les paraules (combinant textos horitzontals i verticals) i així podràs transmetre una idea senzilla de forma més impactant i aconseguir presentacions més efectives i atraients.

7.- Atents a la informació estadística!

Amb les dades, els números, millor que facis un gràfic dels d’excel, queda molt més resumit, és més visual i la gent no es perd entre dades.

“S’utilitza el PowerPoint a tot arreu desconeixent que les seves alternatives, pissarra o paperograf, són tres vegades més efectives, en el  95% de les ocasions.” Matthias Poehm – Fundador del APPP ( partit Anti PowerPoint).

 

 

 

 

 

 

 

Photo by Lisa Risager on Unsplash

Comments are closed