Estratègic i Tàctic ?

Tenir definit a nivell Personal / Societari / d’ Entitat o Ens de qualsevol tipus, on estic, on puc arribar (Missió), a què aspiro (Visió), es un repte permanent que la canviant situació ens obliga a revisar i re-formular.

Si ho tenim assumit, es clar que ens calen Estratègies per assolir les fites i objectius. Però es molt difícil arribar als mateixos, sense tenir repensades les dites Estratègies més idònies.

Considerant a més tot l’entorn que ens envolta, necessitem materialitzar les Tàctiques més adequades, a fi de no malmetre, i en el possible treure’n els efectes positius, dels condicionants i de tot el que ens envolta.

I arribats a aquest punt, sí que pertoca una reflexió clara i honesta, sobre les Tàctiques que adoptem – si son ètiques, honestes i clares – o indueixen a la confusió, no considerant temes cabdals per la nostra societat, o fent veure que no passen injustícies amb les que hi convivim ja amb la màxima fredor.

Estem en un marc d’interdependències, universalitat i necessitat d’integració, amb el que ja no podem justificar uns plantejaments ja sols des de una perspectiva individualista.

Per esmentar-ne alguns:

  • Que el Planeta sigui habitable
  • Que la Democràcia sigui real (i com deia Churchill, sigui el menys dolent dels sistemes)
  • Que la Economia no afavoreixi només a uns pocs afortunats, mentre va creixent el nombre de pobres
  • Que les relacions amb els altres siguin de tolerància i respecte, però a més a més amb disponibilitat i voluntat per cooperar en la resolució d’injustícies i mancances.
  • Que la nova era i tecnologies, ens permetin créixer a tots, i en totes les dimensions.

Tot plegat ens obliga a reconsiderar les pròpies Estratègies, tenir cura de cercar i aplicar les Tàctiques idònies, i tenint present els companys de viatja que ens toquen (els que ens agraden i els que no tant).

La irreversibilitat de la nova Era, tinguem clar que comporta que a tots ens toca canviar i reciclar-nos, a actualitzar-nos permanentment, i sobre tot, a tenir en compte als demès, inclusiu per sobreviure, tal i com apunta tot plegat.

En resum: ens cal formar-nos, preparar-nos, pensar en tot, i cooperar davant el repte.

Comments are closed