EL NOSTRE BLOG

LA NECESSÀRIA AMPLITUD DE MIRES

Es diu d’un dels més celebres pensadors del segle passat, Bertrand Rusell, que quan desprès dels desastres de les dues guerres mundials del segle XX – la química i la atòmica –, se li preguntava en mig d’aquell marasme de pessimisme, quina seria l’arma determinant de la malauradament previsible IIIª…

Desendeudando y liderando

Parece que fue ayer cuando los tipos de interés de pólizas de crédito y otros tipos de préstamos para empresas se movían entre el 8 y el 12%. Llegó la crisis, y las medidas monetarias generalizadas para devolver la confianza a consumidores y empresas situaron los tipos de interés en…

CLAUS DEL FUTUR DE LA CONSULTORIA I LA FORMACIÓ

La permanent aparició de les crisis i canvis empresarials, es una realitat, sempre diferent i peculiar, i que cada vegada més, assumeix com característiques molt rellevants i interrelacionades, la complexitat i la rapidesa dels canvis de tot tipus (interns i del entorn). Enfront d’aquesta realitat, la necessitat d’obtenir avantatges amb…