EL NOSTRE BLOG

COM ANEM VIVINT EL CANVI?

Tradicionalment, el jo personal, s’ha anat desenvolupant en un conjunt de medis, que s’han interconnectat, i que podríem agrupar simplificadament en els següents àmbits: família, amics i vida social, ocupació i entorn. Tots ells han jugat i juguen el seu paper per tots i cadascun de nosaltres des de sempre.…

Innovació, digitalització i altres herbes

A hores d’ara de la pel·lícula no crec que li descobrim res a ningú si acceptem que tenir una cultura innovadora és un element fonamental per a l’èxit de les organitzacions. Tampoc crec que descobrim gran cosa si afirmem que, en els últims anys, de forma molt especial, gran part…

Ethos

Ethos significava, inicialment, “lloc on habiten les persones i els animals”, posteriorment, Aristòtil s’encarregà d’atorgar-li un segon sentit entenent-lo com a l’hàbit, caràcter o manera de ser’. De la mateixa arrel grega, és la paraula Ethik, que significa ‘teoria de la vida’, i de la qual va derivar la paraula ètica. L’ètica,…