COM VIURE LES NOVETATS DEL PRESENT I DELS PRÒXIMS TEMPS?

Hi ha un munt de fets d’aparició i implicació bastant recent i rellevant. A tall d’exemple, de forma no exhaustiva, esmentarem: canvi climàtic, habitabilitat del planeta, possibles pandèmies, despoblament rural, refugiats i desplaçats, tipus i  formes de treball, intel·ligència artificial, múltiples canvis tecnològics,… El que queda clar és que tot…

COM ANEM VIVINT EL CANVI?

Tradicionalment, el jo personal, s’ha anat desenvolupant en un conjunt de medis, que s’han interconnectat, i que podríem agrupar simplificadament en els següents àmbits: família, amics i vida social, ocupació i entorn. Tots ells han jugat i juguen el seu paper per tots i cadascun de nosaltres des de sempre.…

Estratègic i Tàctic ?

Tenir definit a nivell Personal / Societari / d’ Entitat o Ens de qualsevol tipus, on estic, on puc arribar (Missió), a què aspiro (Visió), es un repte permanent que la canviant situació ens obliga a revisar i re-formular. Si ho tenim assumit, es clar que ens calen Estratègies per…