EL NOSTRE BLOG

Quàntica, persones i organitzacions

La mecànica quàntica seguirà instal·lant-se a les nostres vides sense pausa. La mecànica quàntica es basa en axiomes, que són veritats indemostrables. Un axioma o postulat és l’oposat a un prejudici, pel que està subjecte a crítica, a error, a refinament, a substitució. José Ignacio Latorre   Després de la…

COM ANEM VIVINT EL CANVI?

Tradicionalment, el jo personal, s’ha anat desenvolupant en un conjunt de medis, que s’han interconnectat, i que podríem agrupar simplificadament en els següents àmbits: família, amics i vida social, ocupació i entorn. Tots ells han jugat i juguen el seu paper per tots i cadascun de nosaltres des de sempre.…

Innovació, digitalització i altres herbes

A hores d’ara de la pel·lícula no crec que li descobrim res a ningú si acceptem que tenir una cultura innovadora és un element fonamental per a l’èxit de les organitzacions. Tampoc crec que descobrim gran cosa si afirmem que, en els últims anys, de forma molt especial, gran part…